fbpx

Pred pristopom k skupinski vadbi je potrebno izpolniti pogodbo o obiskovanju vadbe. Le tako vas lahko bolje spoznamo, hkrati pa vas lahko kontaktiramo ob morebitnih spremembah. Pogodbo za obiskovanje vadbe prejmete na vadbi, ali jo izpolnite elektronsko. Dostopna je na povezavi.

Katere kontaktne informacije zbiramo, lahko kadarkoli preverite pri vodji vadbenega centra. Vaše podatke varujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih obdelujemo le za namene obveščanja o delovanju Razgibaj se vadbenega centra in zgoraj naštetih aktivnosti, ter za namene prilagoditve programov vadb vašim željam in potrebam.

Vaši podatki so dostopni le zaposlenim v Razgibaj se vadbenem centru in jih ne delimo tretjim osebam. V kolikor se z obdelavo vaših podatkov ne strinjate, bomo le te trajno izbrisali.

Pogodbo in obiskovanje vadbe lahko kadarkoli brez posledic prekinete, prekinitev nas sporočite preko e-pošte: info@razgibaj-se.eu.

Obiskovanje vadbe: Obiskovanje vadbe je možno le po predhodni rezervaciji termina. V kolikor se vadeči izbranega termina vadbe ne more udeležili, lahko le tega menja le po odobritvi osebja Razgibaj se vadbenega centra. Samostojna menjava terminov ni možna.

Vadba poteka na lastno odgovornost. Programi vadbe so varni in skrbno načrtovani, vadbo vodijo le osebe s strokovno usposobljenostjo za delo v športu. Kljub temu lahko trenutek nepazljivosti pripelje do kakšne poškodbe, ki je žal ne moremo predvideti (na poti v objekt in iz njega, pred, med ali po sami vadbi). Zato se s podpisom pristopne pogodbe strinjate, da vadba poteka na lastno odgovornost.

V primeru zdravstvenih težav se pred vadbo posvetujte s svojim zdravnikom. Le zdravnik bo glede na vaše zdravstveno stanje lahko presodil, ali je vadba za vas primerna ali ne. Seveda pa ob tem tudi poslušajte svoje telo in vadite le toliko, kolikor vam še ustreza.

Opozorite nas na posebnosti, ki jih moramo pri oblikovanju vadbenih programov upoštevati. Vse naše vadbe so oblikovane na način, da si lahko vadeči prilagajajo intenzivnost vadbe, hitrost vadbe in tudi način izvedbe. V kolikor obstajajo kakršne koli posebnosti, ki jih moramo pri oblikovanju vadbe upoštevati, nas o tem prosim predhodno obvestite. Le tako bomo lahko v vadbeni program dodali variacije, ki bodo oblikovane za vas in ki vam bodo omogočile še varnejšo vadbo. Kljub temu vaditelji ne prevzemamo nobene odgovornosti zaradi morebitne poškodbe, poslabšanja stanja ali druge negativne posledice, ki bi lahko nastale med vadbo ali kot posledica vadbe.

V kolikor se med vadbo slabo počutite, z rekreacijo nemudoma prekinite. V kolikor med vadbo začutite omedlevico, pomankanje zraka, bolečine, oziroma kakršno koli slabo počutje, z vadbo nemudoma prekinite in o tem obvestite vaditelja.

Na vadbo pridite 5 minut pred začetkom termina. Tako se boste lahko v miru pripravili na vadbo, poravnali morebitne zapadle obveznosti, mi pa bomo z vadbo lahko pričeli brez zamud.

V času praznikov vadba odpade. Vadba v primeru praznikov odpade - seveda pa vam takrat damo možnost, da vaš obisk vadbe izkoristite v nadomestnem ali prvem naslednjem vadbenem terminu.

Osebna lastnina. Vadečim je na voljo garderoba, ki pa je ves čas odklenjena, zato vadeče naprošamo, da denarnice, ključe, telefone,… prinesejo s sabo v vadbeni prostor in jih ne puščajo nenadzorovane. Vaditelji in ostalo osebje vadbenega centra ne odgovarja za izgubo ali krajo vaših osebnih predmetov.

POSEBNA NAVODILA ZA OBISKOVANJE VADBE V ČASU EDIPEMIJE COVID-19

 1. V vadbeni prostor vstopajte posamično, ves čas vzdržujte vsaj 1,5 m razdalje.
 2. Na vadbo pridite točno ob uri, v kolikor boste na vadbo prišli predčasno, prosim če počakate na uro pred poslovnim prostorom, torej zunaj na prostem.
 3. Garderoba bo trenutno zaprta, zato prosim, če pridete na vadbo že v športni opremi, svojo opremo bomo odložili kar v vadbenem prostoru poleg svojega prostora. Čevlje si lahko zamenjamo v predprostoru, kjer jih tudi odložimo.
 4. Stanišče bo odprto, glede na to, da pa je hodnik ozek, prosimo če v primeru zasedenosti počakate v skupnem prostoru. Tam si lahko tudi pred vadbo in po vadbi umijete roke - ponovno pa pazimo na varnostno razdaljo.
 5. Pred vstopom v vadbeni prostor si je potrebno umiti in razkužiti roke - razkužilo bo na voljo v skupnem prostoru, na voljo bo tudi ob vhodu v vadbeni prostor. Roke si je potrebno razkužiti tudi ob izhodu.
 6. V vadbenem prostoru si vsak izbere svoj prostor, ki bo označen (zaradi zagotavljanja varnostne razdalje). Prosimo, da oznak ne prestavljate in da svojo blazino odložite za označbo. Med vadbo nošnja mas ni potrebna.
 7. Za vadbo mora imeti vsak svojo vadbeno blazino, priporočamo pa tudi, da na blazino položimo svežo brisačo. Izposoja blazin v vadbenem prostoru do nadaljnjega ni možna.
 8. Med vadbo prosimo, da se ne dotikate obraza (oči, nosu in ust). Preden si z dodatno brisačo obrišete obraz, si razkužite roke.
 9. Po končani vadbi, prosimo, da vadbeni prostor čim prej zapustite.
 10. Udeležba na vadbi je lastna odgovornost vsakega posameznika.

Prosimo, da se vadeči rekreacije ne udeležujejo, v kolikor:

 • so v zadnjih 14 dneh imel kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov znake akutne okužbe dihal: povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka),…
 • v kolikor so v zadnjih 14 dneh bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2 ali v kolikor mi je bila zaradi tesnega stika z bolnikom s COVID-19 (doma ali drugje) odrejena karantena;

Vadeče prosimo, če si dodatno preberejo še navodila NIJZ za vadbo:

Fitnes vadba: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_preprecevanje_okuzb_z_novim_koronavirusom_sars-cov-2_v_fitnes_centrih.pdf

športna vadba v notranjih prostorih: https://nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sport_vadba.pdf 

UPORABA PROSTORA IN VADBENE OPREME

Vstop v vadbeni center je dovoljen samo v čisti športni opremi. Prosimo vas, da vsak vadeči skrbi za vzdrževanje reda in čistoče v vadbenem centru in garderobi.

Odpiraje / zapiranje oken in prižiganje /ugašanje klime in radiatorjev je dovoljeno le s strani vaditeljev in ostalega osebja Razgibaj se vadbenega centra. Za zračenje, hlajenje in ogrevanje prostora bomo poskrbeli vaditelji in ostalo osebje Razgibaj se vadbenega centra. Vadeči in ostali uporabniki nas o tem predhodno obvestite in navedeno bomo opravili namesto vas.

Prepovedano se je dotikati in naslanjati na ogledala in radiatorje. Prav tako je prepovedano gibanje in poseganje preko talnih označb.

Prepovedano je plezanje in obešanje na železno konstrukcijo. Vadba na vadbenih pripomočkih je dovoljena le ob nadzoru vaditelja ali ostalega osebja Razgibaj se vadbenega centra.

Uporaba vadbene opreme. Priporočljiva je uporaba lastne vadbene blazine. Pri izposoji vadbene blazine, je to potrebno predhodno razkužiti, obvezna uporaba brisače. Na blazino ne stopajte v športni obutvi.

Vadbo opremo je možno uporabiti le po predhodnem dogovoru s strani osebja vadbenega centra.

Uporaba vadbenega prostora s strani tretjih oseb. Vadbeni prostor je možno oddati v uporabo tudi tretjim osebam, ki niso del Razgibaj se vadbenega centra. V času oddaje prostora za vse uporabnike veljajo navodila za uporabo prostora in vadbene opreme. V času uporabe vadbenega prostora za red, disciplino in čuvanje opreme in prostora odgovarja mentor /uporabnik. Za morebitne telesne poškodbe članov, vaditeljev ter drugih udeležencev, podjetje Tavio, Tjaša Havnik s.p. v času uporabe prostora ne odgovarja. Prav tako podjetje Tavio, Tjaša Havnik s.p. ne odgovarja za strokovno usposobljenost vaditeljev in inštruktorjev, za plačevanje morebitnih nadomestil za predavanje glasbe v času uporabe vadbenega prostora s strani zunanjega uporabnika oziroma za način izvajanja dejavnosti. V času uporabe vadbenega prostora s strani zunanjega uporabnika, v prostor prvi vstopi in zadnji zapusti mentor / uporabnik, prav tako le ta poskrbi, da so vsi vadeči in ostali uporabniki seznanjeni s hišnim redom vadbenega centra.

Pridružujemo si pravico do spremembe pravilnika.

Posodobitev pravilnika: 20.08.2020

Razgibaj se vadbeni center