fbpx

Pred pristopom k skupinski vadbi je potrebno oddati izpolnjeno pristopno izjavo. Le tako vas lahko bolje spoznamo,  hkrati pa vas lahko kontaktiramo ob morebitnih spremembah. Pristopno izjavo prejmete na vadbi, ali jo izpolnite elektronsko. Katere kontaktne informacije zbiramo, lahko kadarkoli preverite pri vodji vadbenega centra.  Vaše podatke varujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih obdelujemo le za namene obveščanja o delovanju Razgibaj se vadbenega centra in zgoraj naštetih aktivnosti, ter za namene prilagoditve programov vadb vašim željam in potrebam. Vaši podatki so dostopni le zaposlenim v Razgibaj se vadbenem centru in jih ne delimo tretjim osebam. V kolikor se z obdelavo vaših podatkov ne strinjate, bomo le te trajno izbrisali.

Vadba poteka na lastno odgovornost.  Programi vadbe so varni in skrbno načrtovani, vadbo vodijo le osebe s strokovno usposobljenostjo za delo v športu. Kljub temu lahko trenutek nepazljivosti pripelje do kakšne poškodbe, ki je žal ne moremo predvideti (na poti v objekt in iz njega, pred, med ali po sami vadbi). Zato se s podpisom pristopne izjave strinjate, da vadba poteka na lastno odgovornost.

V primeru zdravstvenih težav se pred vadbo posvetujte s svojim zdravnikom. Le zdravnik bo glede na vaše zdravstveno stanje lahko presodil, ali je vadba za vas primerna ali ne. Seveda pa ob tem tudi poslušajte svoje telo in vadite le toliko, kolikor vam še ustreza.

Opozorite nas na posebnosti, ki jih moramo pri oblikovanju vadbenih programov upoštevati.  Vse naše vadbe so oblikovane na način, da si lahko vadeči prilagajajo intenzivnost vadbe, hitrost vadbe in tudi način izvedbe. V kolikor obstajajo kakršne koli posebnosti, ki jih moramo pri oblikovanju vadbe upoštevati, nas o tem prosim predhodno obvestite. Le tako bomo lahko v vadbeni program dodali variacije, ki bodo oblikovane za vas in ki vam bodo omogočile še varnejšo vadbo.  Kljub temu vaditelji ne prevzemamo nobene odgovornosti zaradi morebitne poškodbe, poslabšanja stanja ali druge negativne posledice, ki bi lahko nastale med vadbo ali kot posledica vadbe.

V kolikor se med vadbo slabo počutite, z rekreacijo nemudoma prekinite.  V kolikor med vadbo začutite omedlevico, pomankanje zraka, bolečine, oziroma kakršno koli slabo počutje, z vadbo nemudoma prekinite in o tem obvestite vaditelja.

 Na vadbo pridite vsaj 5 minut pred začetkom termina. Tako se boste lahko v miru pripravili na vadbo, poravnali morebitne zapadle obveznosti, mi pa bomo z vadbo lahko pričeli brez zamud.

V času praznikov vadba odpade. Vadba v primeru praznikov odpade - seveda pa vam takrat damo možnost, da vaš obisk vadbe izkoristite v nadomestnem ali prvem naslednjem vadbenem terminu.

Osebna lastnina. Vadečim je na voljo garderoba, ki pa je ves čas odklenjena, zato vadeče naprošamo, da denarnice, ključe, telefone,… prinesejo s sabo v vadbeni prostor in jih ne puščajo nenadzorovane. Vaditelji in ostalo osebje vadbenega centra ne odgovarja za izgubo ali krajo vaših osebnih predmetov. 


UPORABA PROSTORA IN VADBENE OPREME 

Vstop v vadbeni center je dovoljen samo v čisti športni opremi. Prosimo vas, da vsak vadeči skrbi za vzdrževanje reda in čistoče v vadbenem centru in garderobi.

Odpiraje / zapiranje oken in prižiganje /ugašanje klime in radiatorjev je dovoljeno le s strani vaditeljev in ostalega osebja Razgibaj se vadbenega centra. Za zračenje, hlajenje in ogrevanje prostora bomo poskrbeli vaditelji in ostalo osebje Razgibaj se vadbenega centra. Vadeči in ostali uporabniki nas o tem predhodno obvestite in navedeno bomo opravili namesto vas.

Prepovedano se je dotikati in naslanjati na ogledala in radiatorje. Prav tako je prepovedano gibanje in poseganje preko talnih označb.

Prepovedano je plezanje in obešanje na železno konstrukcijo. Vadba na vadbenih pripomočkih je dovoljena le ob nadzoru vaditelja ali ostalega osebja Razgibaj se vadbenega centra. 

Uporaba vadbene opreme. Pri vadbi na blazinah obvezno uporabite brisačo in na blazino ne stopajte v športni obutvi.


Uporaba vadbenega prostora s strani tretjih oseb. Vadbeni prostor je možno oddati v uporabo tudi tretjim osebam, ki niso del Razgibaj se vadbenega centra. V času oddaje prostora za vse uporabnike veljajo navodila za uporabo prostora in vadbene opreme. V času uporabe vadbenega prostora za red, disciplino in čuvanje opreme in prostora odgovarja mentor /uporabnik. Za morebitne telesne poškodbe članov, vaditeljev ter drugih udeležencev, podjetje Tavio, Tjaša Havnik s.p. v času uporabe prostora ne odgovarja. Prav tako podjetje Tavio, Tjaša Havnik s.p. ne odgovarja za strokovno usposobljenost vaditeljev in inštruktorjev, za plačevanje morebitnih nadomestil za predavanje glasbe v času uporabe vadbenega prostora s strani zunanjega uporabnika oziroma za način izvajanja dejavnosti. V času uporabe vadbenega prostora s strani zunanjega uporabnika, v prostor prvi vstopi in zadnji zapusti mentor / uporabnik, prav tako le ta poskrbi, da so vsi vadeči in ostali uporabniki seznanjeni s hišnim redom vadbenega centra.


Pridružujemo si pravico do spremembe pravilnika.

Posodobitev pravilnika: 22.02.2020

Razgibaj se vadbeni center