fbpx

Naša vizija je vključiti rekreacijo in zdrav način življenja v človekov vsakdan in s tem poskrbeti za zdravo in aktivno prebivalstvo.

Osnovna naloga Razgibaj se vadbenega centra je vadečim nuditi kvalitetne, zanimive in zdrave programe skupinske rekreacije. To dosegamo tako, da za naše vadeče skrbijo strokovno usposobljeni inštruktorji in vaditelji skupinske vadbe, pilatesa in fitnesa, z znanjem in večletnimi izkušnjami s področja rekreacije. S hitro odzivnostjo in sposobnostjo prilagajanja, organiziramo vadbo glede na vsako specifično skupino vadečih, oziroma tip delovnega mesta. V te namene smo oblikovali lastne Razgibaj se programe vadbe in programe fit zaposleni, ki so plod dolgoletnega dela in preučevanja specifike vadečih, njihovega življenjskega stila in narave dela, ki ga opravljajo.  V tem se odraža tudi naše poslanstvo.

Pri poslovanju temeljimo na kvaliteti in fleksibilnosti. Z nenehnim izobraževanjem in usposabljanjem skrbimo, da našim vadečim ponudimo najnovejše trende vadbe, hkrati za z lastnimi programi vadbe poskrbimo, da je vadečim omogočena individualna prilagoditev vadb tudi znotraj skupinskih vadb.

Nenehno gradimo na partnerstvu in zaupanju, ter temeljimo na dobrih medsebojnih odnosih med partnerji, kupci, vadečimi, kakor tudi med samo ekipo.

K rekreaciji in zdravemu načinu življenja želimo spodbuditi čim večje število ljudi in s tem izboljšati počutje in zdravje naših prebivalcev.


USPOSOBLJENOST ZA VODENJE REKREACIJE

Za vodenje Razgibaj se programov vadbe in prehransko svetovanje skrbijo:

  • Tjaša Havnik - inštruktorica skupinske fitnes vadbe, in vaditeljica pilatesa ki je usposabljanje opravila preko Fitnes zveze Slovenije.  AFP prehranska svetovalka, ki je usposabljanje opravila preko AFP (AFP programi usposabljanj)
  • Zlatka Havnik - vaditelj športne rekreacije 2, ki je usposabljanje opravila preko Športne unije Slovenije (vodenje vadbe se izvaja preko DŠR Razgibaj se)

Za vodenje imajo potrjene in veljavne licence s strani nosilcev usposabljanj.


DRUŠTVO ZA ŠPORT IN REKREACIJO - RAZGIBAJ SE

Društvo za šport in rekreacijo Razgibaj se je bilo ustanovljeno januarja 2011 z namenom organizacije športnih in rekreativnih dejavnosti. Je prostovoljno, samostojno in neprofitno združenje fizičnih oseb, ki jih zanimajo športne in rekreacijske dejavnosti.

ČLANSTVO V DRUŠTVU

Za sodelovanje pri različnih organiziranih dejavnostih, članstvo v društvu ni pogoj.

S podpisom pristopne izjave za skupinsko vadbo ali tečaje deskanja pa postanete podporni člani društva. Podporni člani so tisti člani, ki  drugače moralno ali materialno podpirajo delovanje društva. To pomeni, da z nakupi kart omogočite društvu izvajanje rekreacije. Seveda lahko vsak podporni član postane tudi aktivni član s sprejemom staututa in podpisom pristopne izjave, ter si s tem pridobi vse pravice in dolžnosti člana.

Poleg tega se s podpisom izjave se zavezujete, da boste spoštovali pravila, ki veljajo za posamezno aktivnost ter da ste seznanjeni, da se rekreacije udeležujete na lastno odgovornost.


TAVIO, TJAŠA HAVNIK S.P., športne storitve in svetovanje

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2015. Poleg vodenja skupinske vadbe in osebnega trenerstva, ponujamo programe FIT ZAPOSLENI, ki so namenjeni izboljšanju počutja zaposlenih na delovnem mestu in svetovanju na področju načrtovanja promocije zdravja na delu, ter PREHRANSKO SVETOVANJE.


NAŠA ZGODBA:

Z vodenjem skupinskih vadb smo pričeli leta 2011 v okviru Društva za šport in rekreacijo Razgibaj se. Namen društva je prostovoljno, samostojno in neprofitno združenje fizičnih oseb, ki jih zanimajo športne in rekreacijske dejavnosti. Takrat se je začela naša zgodba….

S ponujanjem prvih vodenih ur skupinske vadbe in pokazanega vedno več zanimanja med lokalnim prebivalstvom smo našo zgodbo pripeljali korak dlje. Našim vadečim nismo želeli ponuditi le gibanja in prijetnega druženja, temveč smo jim želeli ponuditi programe vadbe, ki bodo prilagojeni le njim in njihovim potrebam.

V te namene smo na podlagi pridobljenih znanj s področja rekreacije in športa ter s pomočjo nenehnih izobraževanj oblikovali lastne programe vodenih vadb pod imenom Razgibaj se programi vadbe. Z izbiro različnih vrst vadbe smo vadečim tako dali možnost, da se udeležujejo rekreacije, ki jim je pisana na kožo in programov vadb, ki jim bodo prinesli rezultate, ki si jih želijo.

Leta 2015 se je ustanovilo podjetje TAVIO, TJAŠA HAVNIK S.P., športne storitve in svetovanje. Podjetje je svoje storitve vodenih Razgibaj se programov vadbe razvijalo dalje, dodajali so se novi lastni programi vadb,  hkrati pa svoje storitve razširilo še na osebno trenerstvo ter prehransko svetovanje, poleg tega pa smo svojo zgodbo nadgradili še z lastnimi programi vadbe FIT ZAPOSLENI.

Vedno več vadečih je namreč opozarjalo na težave, ki jih dolgotrajno opravljanje dela prinese. V te namene smo preučili različne oblike delovnih mest, preučili vsakodnevne aktivnosti, ki jih zaposleni opravljajo in na podlagi rezultatov prilagodili programe vadb glede na specifično skupino vadečih. Programi vadbe FIT ZAPOSLENI se tako izvajajo za zaprte skupine zaposlenih na podjetjih in so oblikovani za vsako skupino posebej.

Zavedamo se, da za izboljšanje počutja ni dovolj le urca vadbe na dan, temveč je pomembna sprememba življenjskega sloga in vsakodnevna skrb za svoje zdravje in počutje. Pri tem je pomembno, da se posamezniki seznanijo s posledicami, ki jih sodobni način življenja in tempo dela lahko prinese in kako lahko že sami vplivajo na izboljšanje svojega počutja.

V te namene smo razvoj nadaljevali v smeri izobraževanj in praktičnih delavnic za zaposlene ter pomoči in svetovanja v okviru promocije zdravja na delovnem mestu. Naš cilj je zaposlene seznaniti s pomenom pravilne drže, zadostnega gibanja, pravilne prehrane in zmanjšanja stresa, ki lahko pozitivno vpliva na naše boljše počutje, manj zdravstvenih težav in posledično manj bolniških odsotnosti.

Svoje storitve vedno znova nadgrajujemo in razvijamo dalje. Le na ta način bomo lahko prišli do cilja, ki smo si ga zadali – vključiti rekreacijo in zdrav način življenja v človekov vsakdan in s tem poskrbeti za zdravo in aktivno prebivalstvo.


PODATKI

Društvo za šport in rekreacijo Razgibaj se

Zgornja Vižinga 22a

2360 Radlje ob Dravi

Splošne informacije: info@razgibaj-se.eu

Zastopnica društva:  tjasa@razgibaj-se.eu

+386 (0) 40 270 358

Identifikacijska številka za DDV: 39012255 Društvo je vpisano v PRS pri AJPESU v Mariboru pod matično št.: 4028449 dne 5. 1. 2011 IBAN: SI56 1010 0005 2825 419 (BANKA KOPER d.d.)

O NAS:

Tavio, Tjaša Havnik s.p., športne storitve in svetovanje

Koroška cesta 61a

2360 Radlje ob Dravi

Splošne informacije: tjasa@tavio.si

+386 (0) 40 270 358

Identifikacijska številka za DDV: 18080605 Matična št.: 6890512000 IBAN: SI56 1010 0005 4522 822 (BANKA KOPER d.d.)

Smo člani Športne zveze Radlje in Fitnes zveze Slovenije.

Svoje aktivnosti izvajamo tudi v sklopu programa SLOFIT in Gibam se lahko, vprašaj me kako.

    


HIŠNI RED RAZGIBAJ SE VADBENEGA CENTRA